Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o planowanej akcji szczepienia lisów wolnożyjących przeciw wściekliźnie

W ślad za komunikatem Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, iż w okresie od 2 do 12 listopada 2017  r.  zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjącychprzeciw wściekliźnie. Szczegółowe informacje na temat powyższego przedsięwzięcia znajdą Państwo w załączonych dokumentach.

Konkurs na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku uprzejmie informuje o ogłoszeniu przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza konkursu na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu. Szczegółowe informacje o konkursie, w tym opis kryteriów kompetencyjnych jakie musi spełnić kandydat na wskazane wyżej stanowisko, znajdą Państwo w załączonym dokumencie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) brzeskiej Stacji.

Pliki do pobrania
Download this file (Konkurs.pdf)Konkurs.pdf

Portal „Szczepienia.info” – wszystko o szczepieniach

Uprzejmie informujemy, iż stronie brzeskiej Stacji został zamieszczony baner informacyjny o nazwie „szczepienia.info”, który kieruje wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą tematyką szczepień na stronę portalu „Szczepienia.info” (http://szczepienia.pzh.gov.pl), prowadzonego przez  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.  Jak informuje Kierownictwo Instytutu, udostępniona Państwu strona działa w nowej, odświeżonej i uaktualnionej odsłonie. Przekazywane przez portal informacje na temat szczepionek i szczepień mają bezstronny, obiektywny charakter, a gwarancją dla powyższego jest ich przygotowywanie przez ekspertów NIZP-PZH oraz współpracujących lekarzy wakcynologów, w oparciu o aktualne fakty naukowe.

Serdecznie zachęcamy do regularnego odwiedzania portalu, który należy do sieci Vaccine Safety Net (VSN) i posiada akredytację Światowej Organizacji Zdrowie (WHO) jako platforma wiedzy na temat szczepień, dedykowana dla rodzicom i osobom zainteresowanym tą tematyką.

Deratyzacja na terenie Gminy Brzesko

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzesku został zamieszony komunikat Burmistrza Brzeska, zawiadamiający o obowiązkowej akcji deratyzacyjnej (odszczurzaniu), której termin przeprowadzenia ustalono na okres pomiędzy 18 września, a 8 października 2017 roku. Szczegółowe informacje o powyższym znajdują się pod adresem: http://www.brzesko.pl/?p=51464.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 25 sierpnia 2017 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Gminy Gnojnik

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody pochodzącej z wodociągu publicznego Gminy Gnojnik, pobranej w dniu 24 sierpnia br. w dwóch punktach czerpalnych, z których jeden był zlokalizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Biesiadkach, a drugi na wodociągu (hydrant), stwierdzono, że jakość wody w zakresie ocenianych parametrów mikrobiologicznych, tj. Bakterii grupy coli i Escherichia coli nie budzi zastrzeżeń w odniesieniu do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1989). Powyższe ustalenia pozwalają na potwierdzenie przydatności do spożycia przez ludzi wody dystrybuowanej przez wodociągu publiczny Gminy Gnojnik.

Wyżej opisany stan rzeczy potwierdzono w decyzji nr 41/17, wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku w dniu 25 sierpnia br. (znak: NHK-MT-431-151/17).

Bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z fontann ulicznych - stanowisko Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

Poniżej prezentujemy stanowisko Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, podnoszące kwestię bezpiecznego korzystania z fontann.

Stanowisko Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego 

– Państwowego Zakładu Higieny dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci oraz osób korzystających z fontann ulicznych 

(w aspekcie występowania potencjalnych zagrożeń mikrobiologicznych  w wodzie pozostającej w obiegu takich obiektów)

1. Fontanny i podobne urządzenia, instalowane poza budynkami (parki, ulice) mogą czasami stwarzać zagrożenie dla zdrowia osób przebywających w ich sąsiedztwie lub korzystających z nich. Dzieje się tak jednak przede wszystkim w przypadku ich niewłaściwego zaprojektowania i utrzymywania, a także niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z nich, w tym np. picia wody lub kąpieli czy wręcz pływania w otwartym zbiorniku fontanny.

2. Zagrożenia dla zdrowia mogą wiązać się przede wszystkim z piciem wody z fontanny/zbiornika, ale także z kąpielą lub zabawą w wodzie i zakażeniem droga doustną poprzez przeniesienie mikroorganizmów chorobotwórczych  z powłok ciał poprzez ręce lub trzymane w nich przedmioty w jamie ustnej. Ryzyko to jest mniejsze gdy woda w fontannie jest dezynfekowana, gdy nie podlega recyrkulacji oraz gdy odpływ wody ze zbiornika następuje w krótkim czasie, maksymalnie kilku godzin. W przypadku gdy zbiornik tego rodzaju wykorzystywany jest jako brodzik (co nie powinno mieć miejsca) do wody mogą przenikać bakterie i grzyby będące składnikami mikroflory powłok ciała w tym S. aureus i dermatofity.

3. Woda w fontannach charakteryzuje się niską barwą i mętnością, w związku  z czym mylnie i bezzasadnie uważana jest potocznie za wodę czystą, o jakości bezpiecznej dla zdrowia, podczas gdy w rzeczywistości nie jest ona intencjonalnie przeznaczona do spożycia ani do kąpieli. Wykorzystywanie fontann z otwartymi zbiornikami jako basenów czy brodzików nie powinno mieć miejsca, ponieważ woda w tego typu urządzeniach nie jest uzdatniania  i dezynfekowania analogicznie jak w przypadku pływalni, a jakość jej nie podlega systematycznej kontroli.

4. Na czystość mikrobiologiczną wody będącej w obiegu tych obiektów wpływają między innymi: jakość materiałów instalacyjnych, ich podatność na tworzenie biofilmu, obecność osadów, korozja, temperatura wody. Istotną rolę w zanieczyszczaniu wody w fontannach odgrywają również źródła zewnętrzne takie jak: zanieczyszczenia mikrobiologiczne pochodzące od zwierząt (ptaki, psy, koty itp.) oraz ludzie.

5. Innego typu zagrożenia mogą wiązać się z fontannami, których element jest ogólnodostępny   otwarty zbiornik wody, do którego powraca  woda  z wyrzucanego pod ciśnieniem strumienia. Pozostając w otwartym zbiorniku, może ona podlegać skażeniu fekalnemu mikroorganizmami obecnymi  w odchodach zwierzęcych miedzy innymi: E. coli, enterokoki jak również  w wodzie mogą być obecne wirusy (enterowirusy, norowirus) oraz pierwotniaki pasożytnicze (Giardia, Cryptosporidium). W przypadku fontanny z systemem recyrkulacji wody nie poddawanej jednocześnie uzdatnieniu ani dezynfekcji mogą one być obecne również w strumieniach wody z fontanny.

6. Fontanny są źródłem aerozolu wodnego, który może nieść ze sobą zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Istotnym zagrożeniem może być występowanie w aerozolu bakterii z rodzaju Legionella, która w przypadku inhalacji mogą prowadzić do zachorowań na legionelozę (przebiegającą jako zapalenie płuc lub gorączkę Pontiac). Zakażenie następuję drogą wziewną, zagrożenie stwarza więc samo przebywanie w pobliżu źródła aerozolu. Skażenie aerozolu wodnego jest wynikiem kolonizacji przez bakterie Legionella instalacji wodnej w fontanny, czemu sprzyja temperatura wody wynosząca 25-45 °C, nie stosowanie dezynfekcji wody, brak kontroli narastania biofilmu na wewnętrznej powierzchni instalacji. Czynnikiem sprzyjającym zakażeniu jest aerozol wodny o średnicy kropel 2,0µm- 5.0 µm, które łatwiej osiągają dystalne odcinki dolnych dróg oddechowych. Ryzyko zakażenia skutecznie minimalizuje okresowa kontrola stanu instalacji wodnej, połączona z usuwaniem ewentualnego biofilmu, utrzymywanie wody na poziomie poniżej 20°C, dezynfekcja wody (związki chloru, promieniowanie UV) właściwe zaprojektowanie fontanny powinno zapewnić także laminarny (nie turbulentny) wypływ wody.

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Sekretariat:
tel. (+48 14) 66-30-743
fax (+48 14) 68-63-310
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2017  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzesku