Wyniki Konkursu plastycznego „Trzymaj Formę!”

Wyniki Konkursu plastycznego „Trzymaj Formę!”

Hasło konkursu: „Trzymaj Formę Aktywnie i Zdrowo!”

Dnia 11 grudnia 2017 r. rozstrzygnięty został Konkurs plastyczny pod hasłem „Trzymaj Formę Aktywnie i Zdrowo!”. Spośród 52 zgłoszonych prac wyłoniono 5 laureatów:

I miejsce - Laura Motak - Publiczne Szkoła Podstawowa w Iwkowej       

II miejsce - Sandra Janicka - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzesku

                  - Aleksandra Strzesak - Publiczna Szkoła Podstawowa w Biesiadkach

III miejsce - Karolina Machowska - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzesku

                   - Julia Nosal - Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczurowej

Wyróżnione prace:

Wiktoria Kica - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzesku

Maciej Mączka - Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczurowej

Bartek Batko - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łysej Górze

Dominika Cholewa - Publiczna Szkoła Podstawowa w Mokrzyskach

Gabriela Kwaśna - Publiczne Szkoła Podstawowa w Iwkowej

Laureatom i finalistom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Skład jury:

  • Dorota Żak – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku
  • Małgorzata Pikulska-Babraj – plastyk – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzesku
  • Agnieszka Świątkowska – Młodszy asystent – koordynator Konkursu – OZiPZ PSSE w Brzesku

Uroczyste rozdanie nagród i dyplomów, będzie miało miejsce w Starostwie Powiatowym w Brzesku w sali obrad w Brzesku dnia 15 grudnia 2017 r. o godzinie 09.00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników konkursu wraz z opiekunami.

Poniżej prezentujemy zwycięską pracę

I miejsce Laura Motak - Publiczne Szkoła Podstawowa w Iwkowej

 

Komunikat organizacyjny z dnia 8.12.2017 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że w miesiącu grudniu br. i miesiącu styczniu 2018 r., odpowiednio w dniach:

a) 19-20.12.2017 r. i 27.12.2017 r.,

b) 2.01.2018 r.

nastąpi wstrzymanie przyjęć materiału do badań laboratoryjnych. Wznowienie przyjęć materiału do badań przewiduje się od dnia 3.01.2018 r.

Zawieszenie przyjęć materiału badawczego wynika z konieczności zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi i odbywa się w uzgodnieniu z Działem Laboratoryjnym WSSE w Krakowie.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 27 listopada 2017 r., w sprawie przydatności do spożycia wody w budynku zajmowanym przez Dom Dziecka w Jasieniu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej przez pracowników brzeskiej Stacji w ramach kontroli nadzorczej w punktach czerpalnych zasilanych z wodociągu publicznego Brzesko-Łukanowice, zlokalizowanych w obiektach użyteczności publicznej położonych w Brzesku oraz w punkcie czerpalnym w miejscowości Jasień, usytuowanym w Domu Dziecka w Jasieniu, stwierdzono, że jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych, w tym też wcześniej kwestionowanego – Bakterii grupy coli nie budzi zastrzeżeń w odniesieniu do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1989). Powyższe ustalenia pozwalają na potwierdzenie przydatności do spożycia przez ludzi wody w budynku zajmowanym przez Dom Dziecka w Jasieniu.

Wyżej opisany stan rzeczy potwierdzono w decyzji nr 58/17, wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku w dniu 24 listopada br. (znak: NHK-MT-431-190/17).

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 22 listopada 2017 r., w sprawie braku przydatności do spożycia wody w budynku zajmowanym przez Dom Dziecka w Jasieniu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej przez pracowników brzeskiej Stacji w ramach kontroli nadzorczej w punkcie czerpalnym w miejscowości Jasień, zlokalizowanym w Domu Dziecka w Jasieniu i zasilanym z wodociągu gminnego publicznego Łukanowice-Brzesko, stwierdzono pogorszenie się jej parametrów mikrobiologicznych, spowodowanej wystąpieniem w ocenianej wodzie Bakterii grupy coli – stan stwierdzony: 8 jtk*/100 ml przy normie wynoszącej 0 jtk/100 ml. Powyższa sytuacja wymusiła konieczność wydania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku zakazu korzystania przez mieszkańców Domu Dziecka w Jasieniu z wody pochodzącej z ww. sieci wodociągowej - decyzja obowiązująca od dnia 22 listopada 2017 r., jak też podjęcia doraźnych działań naprawczych przez operatora wodociągu, tj. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne w Brzesku Sp. z o.o. Do czasu pozytywnej weryfikacji skuteczności działań naprawczych, potwierdzonych wykluczeniem poprzez badania laboratoryjne obecności wskazanego wyżej zanieczyszczenia mikrobiologicznego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku nakazał operatorowi wodociągu zapewnienie mieszkańcom wskazanej wyżej placówki opiekuńczo-wychowawczej wody pochodzącej z innych, nie budzących zastrzeżeń źródeł. Polecenie o jakim mowa wyżej zostało wykonane przez podmiot zobowiązany.

Unieruchomienie wodociągu w zakresie ograniczającym się wyłącznie do przywołanej wyżej placówki znajduje uzasadnianie w pozytywnych wynikach badania mikrobiologicznego wody, uzyskanych w przebiegu analizy próbek wody pobranej tego samego dnia z przedmiotowego wodociągu, w punktach monitoringowych rozlokowanych w Brzesku. Informacja dotycząca jakości wody w Domy Dziecka w Jasieniu obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu, którego obwieszczenie planowane jest w najbliższych dniach.

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Sekretariat:
tel. (+48 14) 66-30-743
fax (+48 14) 68-63-310
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2017  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzesku