Komunikat z dnia 28.07.2015 r. ws. jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli o nazwie „Chorwacja” w Jurkowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), art. 163 ust.1 pkt 1 lit. a  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 469), § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2011 r. Nr 86, poz. 478), jak też po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem z badań Nr LZT/W/529/N/2015 i Sprawozdaniem z badań Nr LZT/W/530/N/2015, wydanymi w dniu 23 lipca 2015 r. przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, na podstawie dokonanej analizy jakości wody pobranej w dniu 20.07.br. z miejsca wykorzystywanego do kąpieli o nazwie „Chorwacja”, zlokalizowanego w miejscowości Jurków, powiadamia, że woda w ww. miejscu rekreacji wodnej - miejsce wykorzystywane do kąpieli o nazwie „Chorwacja” w Jurkowie jest przydatna do kąpieli.

Komunikat ws. jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli o nazwie „Chorwacja” w Jurkowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), art. 163 ust.1 pkt 1 lit. a  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 469), § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2011 r. Nr 86, poz. 478), jak też po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem z badań Nr S102M/SUW/102/LAB/2015, wydanym w dniu 24 czerwca 2015 r. przez Laboratorium Badania Wody w Łukanowicach, na podstawie dokonanej analizy jakości wody pobranej w dniu 24.06.br. z miejsca wykorzystywanego do kąpieli o nazwie „Chorwacja”, zlokalizowanego w miejscowości Jurków, powiadamia, że woda w ww. miejscu rekreacji wodnej - miejsce wykorzystywane do kąpieli o nazwie „Chorwacja” w Jurkowie jest przydatna do kąpieli.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 26.06.2015 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Iwkowa-Nagorze.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbek wody, pobranych w dniu 23.06.2015 r. w punkcie czerpalnym w miejscowości Iwkowa, zlokalizowanym w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwkowej Nagórze, stwierdzono, że jakość wody w zakresie ocenianych parametrów mikrobiologicznych nie budzi zastrzeżeń w odniesieniu do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). Powyższe ustalenia pozwalają na potwierdzenie przydatności do spożycia przez ludzi wody dystrybuowanej przez wodociągu publiczny Iwkowa-Nagorze.

Wyżej opisany stan rzeczy potwierdzono w decyzji nr 15/15, wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku w dniu 26 czerwca br. (znak: NHK-MT-431-81/15).

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 22.06.2015 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Iwkowa-Nagorze

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej w punkcie czerpalnym w miejscowości Iwkowa, zlokalizowanym w Publicznej Szkołe Podstawowej w Iwkowej Nagórze, stwierdzono pogorszenie się jej parametrów mikrobiologicznych, spowodowanej wystąpieniem w ocenianej wodzie bakterii grupy coli, Escherichia coli oraz enterokoków kałowych (paciorkowców kałowych). Powyższa sytuacja wymusiła konieczność wydania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku zakazu korzystania z wody pochodzącej z ww. sieci wodociągowej na potrzeby konsumpcyjne - decyzja obowiązująca od dnia 19 czerwca 2015 r., jak też podjęcia doraźnych działań naprawczych przez operatora wodociągu, tj. Spółkę Wodną Iwkowa-Nagorze. Do czasu pozytywnej weryfikacji skuteczności działań naprawczych, potwierdzonych wykluczeniem poprzez badania laboratoryjne obecności wskazanych wyżej zanieczyszczeń mikrobiologicznych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku zaleca wykorzystywanie do potrzeb konsumpcyjnych wyłącznie wody pochodzącej z innych, nie budzących zastrzeżeń źródeł, w tym zorganizowanych doraźnie przez Urząd Gminy w Iwkowej. Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu, którego obwieszczenie planowane jest w najbliższych dniach.

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Sekretariat:
tel. (+48 14) 66-30-743
fax (+48 12) 68-63-310
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2015  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzesku