Komunikaty

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 7 lutego 2018 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego URBAN w Iwkowej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej przez pracownika brzeskiej Stacji w ramach kontroli nadzorczej w punkcie czerpalnym w miejscowości Iwkowa, zlokalizowanym w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwkowej i zasilanym z wodociągu publicznego URBAN, stwierdzono pogorszenie się jej parametrów mikrobiologicznych, spowodowanej wystąpieniem w ocenianej wodzie istotnej ilościowo liczby mikroorganizmów chorobotwórczych – Bakterii grupy coli – stan stwierdzony: 20 [jtk/100 ml] przy normie określonej jako 0 [jtk lub NPL/100 ml] w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294). Powyższa sytuacja wymusiła konieczność wydania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku zakazu korzystania z wody pochodzącej z ww. sieci wodociągowej na potrzeby konsumpcyjne - decyzja obowiązująca od dnia 7 lutego 2018 r., jak też podjęcia doraźnych działań naprawczych przez operatora wodociągu, tj. Spółkę Wodną URBAN z siedzibą w Iwkowej. Do czasu pozytywnej weryfikacji skuteczności działań naprawczych, potwierdzonych wykluczeniem poprzez badania laboratoryjne obecności wskazanego wyżej zanieczyszczenia mikrobiologicznego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku zaleca wykorzystywanie do potrzeb konsumpcyjnych wyłącznie wody pochodzącej z innych, nie budzących zastrzeżeń źródeł. Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu, którego obwieszczenie planowane jest w najbliższych dniach.

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 6.02.2018 roku w sprawie szczepionek, w których przechowywaniu nastąpiło krótkotrwałe przerwanie dostawy prądu

Na skutek przerwania dostaw prądu spowodowanego przez orkan Ksawery, mającego miejsce w nocy z 5 na 6 października 2017 roku, w podmiotach leczniczych na terenie województwa lubuskiego doszło do krótkotrwałego podwyższenia temperatury (do temperatury pokojowej) w urządzeniach chłodniczych, w których przechowywane były szczepionki do realizacji szczepień ochronnych.

Lekarze kilku podmiotów leczniczych działających na terenie powiatów: zielonogórskiego i gorzowskiego podjęli decyzję o kontynuowaniu szczepień ochronnych preparatami przechowywanymi czasowo poza zakresem temperaturowym określonym w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego szczepionki powinny być przechowywane w temperaturze od 2 do 8 st. C, co ma na celu zachowanie najwyższej skuteczności preparatu przez cały jego okres ważności (do kilku lat).

Podjęte przez organy odpowiedzialne za nadzór nad jakością i bezpieczeństwem szczepionek decyzje o utylizacji szczepionek wynikały z przyjętych procedur postępowania w sytuacji przerwania łańcucha chłodniczego i mających na celu zapewnienie najlepszej skuteczności szczepionek oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa pacjenta.

Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektor Farmaceutyczny informują, że
krótkotrwałe przekroczenia określonego dla przechowywania szczepionek zakresu temperaturowego nie miały negatywnego wpływu na ich skuteczność, jak również nie wpływały na bezpieczeństwo ich podania, co wynika z badań opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO - World Health Organisation) w raporcie z 2006 r. pt.: Temperature sensitivity of vaccines

(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/69387/1/WHO_IVB_06.10_eng.pdf).

Tym samym uznać należy, że użyte do szczepień dzieci i dorosłych szczepionki nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia zaszczepionych osób.

[źródło: https://gis.gov.pl/o-nas/aktualnosci/598-pradu]

Rusza nabór seniorów do Dziennego Domu „Senior+”

W ślad za informacją udostępnioną na oficjalnym portalu internetowym Gminy Brzesko, z nieukrywaną satysfakcją informujemy, że został ogłoszony nabór seniorów do Dziennego Domu „Senior+”. Dom jest pionierską placówką tego rodzaju na terenie powiatu brzeskiego, a jego lokalizacją jest odpowiednio wyposażona i dostosowana część zabytkowego dworu, aktualnie użytkowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Brzesku. Jak czytamy w przywołanej wyżej informacji: „Oferta placówki skierowana jest do mieszkańców miasta i gminy, nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 60 roku życia samodzielnych lub wymagających niewielkiej pomocy w codziennym funkcjonowaniu”. Szczegółowe informacje o szeregu atrakcyjnych propozycji jakie będzie posiadał w swojej ofercie Dzienny Dom „Seniora+” zainteresowani znajdą pod następującym adresem: http://www.brzesko.pl/?p=56465. Zachęcamy wszystkich do lektury, szczególnie osoby, które z racji wieku mogą być bezpośrednimi adresatami gminnej oferty.

Bezpłatne porady dietetyczne, udzielane przez specjalistów z Instytutu Żywności i Żywienia

Informujemy, że w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, Instytut Żywności i Żywienia od grudnia oferuje bezpłatny dostęp do konsultacji dietetycznych. Konsultacja odbywają się on-line, z wykorzystaniem portalu, który znajdą Państwo pod adresem: https://poradnia.ncez.pl/. Szczegółowe informacje o powyższym projekcie można znaleźć m.in. na stronie Ministerstw Zdrowia, pod adresem: http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/poradnia-dietetyczna-online-narodowego-centrum-edukacji-zywieniowej-w-ramach-npz/. Zachęcamy do korzystania z oferty konsultacyjnej, jak też zapoznania się z materiałami informacyjnymi jakie szeroko udostępnia Instytutu Żywności i Żywienia.

Wyniki Konkursu plastycznego „Trzymaj Formę!”

Wyniki Konkursu plastycznego „Trzymaj Formę!”

Hasło konkursu: „Trzymaj Formę Aktywnie i Zdrowo!”

Dnia 11 grudnia 2017 r. rozstrzygnięty został Konkurs plastyczny pod hasłem „Trzymaj Formę Aktywnie i Zdrowo!”. Spośród 52 zgłoszonych prac wyłoniono 5 laureatów:

I miejsce - Laura Motak - Publiczne Szkoła Podstawowa w Iwkowej       

II miejsce - Sandra Janicka - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzesku

                  - Aleksandra Strzesak - Publiczna Szkoła Podstawowa w Biesiadkach

III miejsce - Karolina Machowska - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzesku

                   - Julia Nosal - Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczurowej

Wyróżnione prace:

Wiktoria Kica - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzesku

Maciej Mączka - Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczurowej

Bartek Batko - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łysej Górze

Dominika Cholewa - Publiczna Szkoła Podstawowa w Mokrzyskach

Gabriela Kwaśna - Publiczne Szkoła Podstawowa w Iwkowej

Laureatom i finalistom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Skład jury:

  • Dorota Żak – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku
  • Małgorzata Pikulska-Babraj – plastyk – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzesku
  • Agnieszka Świątkowska – Młodszy asystent – koordynator Konkursu – OZiPZ PSSE w Brzesku

Uroczyste rozdanie nagród i dyplomów, będzie miało miejsce w Starostwie Powiatowym w Brzesku w sali obrad w Brzesku dnia 15 grudnia 2017 r. o godzinie 09.00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników konkursu wraz z opiekunami.

Poniżej prezentujemy zwycięską pracę

I miejsce Laura Motak - Publiczne Szkoła Podstawowa w Iwkowej

 

Komunikat organizacyjny z dnia 8.12.2017 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że w miesiącu grudniu br. i miesiącu styczniu 2018 r., odpowiednio w dniach:

a) 19-20.12.2017 r. i 27.12.2017 r.,

b) 2.01.2018 r.

nastąpi wstrzymanie przyjęć materiału do badań laboratoryjnych. Wznowienie przyjęć materiału do badań przewiduje się od dnia 3.01.2018 r.

Zawieszenie przyjęć materiału badawczego wynika z konieczności zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi i odbywa się w uzgodnieniu z Działem Laboratoryjnym WSSE w Krakowie.