Komunikat organizacyjny Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 16.07.2019 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że w miesiącu sierpniu br., w okresie pomiędzy 12.08.2019 r., a 14.08.2019 r. nastąpi wstrzymanie przyjęć materiału do badań laboratoryjnych. Wznowienie przyjęć materiału do badań przewiduje się od dnia 19.08.2019 r.

Zawieszenie przyjęć materiału badawczego wynika z konieczności zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi i odbywa się w uzgodnieniu z Działem Laboratoryjnym WSSE w Krakowie.

Komunikaty Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Poniżej udostępniamy komunikaty Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych  Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, odnoszących się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw.

-       KOMUNIKAT V: Ukazała się Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/130 z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy(Dz. Urz. L 30 z 31.1.2019 r., s. 112);

-       KOMUNIKAT VI: PRACE W TOKU Parlament Europejski i Komisja Europejska pracują nad kolejnymi zmianami dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy.

 

Pliki do pobrania
Download this file (Komunikat V i VI.pdf)Komunikat V i VI.pdf

Patent na bezpieczne wakacje!

Sezon wakacyjny w pełni. Towarzyszące wypoczynkowi odprężenie sprawia, że często zapominamy   o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Chcąc, więc ograniczyć zagrożenia skorzystajcie Państwo z naszych porad i informacji:

·        Zorganizowane formy wypoczynku

·        Bezpieczeństwo podczas kąpieli

·        Fontanny do podziwiania a nie kąpania

·        Kąpiele słoneczne

·        Bąblowica

·        Kleszcze

·        Bezpieczna żywność latem

·        Grillowanie

·        Zatrucia grzybami

·        Nowe narkotyki

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 28 czerwca 2019 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu lokalnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrocieszu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie wyników badań laboratoryjnych wody, przeprowadzonych przez Laboratorium Diagnostyki Weterynaryjnej i Badań Środków Spożywczych w Nowym Sączu – Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. w Tarnowie,dla próbki wody pobranej w dniu 17.06.2019 r. w punkcie czerpalnym, umiejscowionym w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrocieszu i zasilanym z wodociągu lokalnego ww. szkoły, stwierdzono, że jakość wody w zakresie ocenianych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych nie budzi zastrzeżeń w odniesieniu do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294 z późn. zm.). Powyższe ustalenia pozwalają na potwierdzenie przydatności do spożycia przez ludzi wody dystrybuowanej przez wodociągu lokalny przedmiotowej placówki edukacyjnej