Komunikaty

Komunikat organizacyjny z dnia 9.10.2019 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku, w ślad za informacją udostępnioną przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, uprzejmie informuje, iż w celu zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi, w dniu 30  października  2019 r. wstrzymane zostanie przyjmowanie materiału do badań. Wznowienie przyjmowania próbek do badań nastąpi 4 listopada 2019 r.

Program prewencyjny Państwowej Inspekcji Pracy pt. „Dobry przepis na bezpieczeństwo”

W ślad za informacją z Głównego Inspektoratu Sanitarnego, otrzymaną za pośrednictwem Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, uprzejmie informujemy, że Państwowa Inspekcja Pracy w ramach kampanii „Dobry przepis na bezpieczeństwo” oferuje Państwu możliwość uczestnictwa w bezpłatnym programie prewencyjnym. Jak podaje Inspektorat Pracy na stronie dedykowanej powyższemu przedsięwzięciu - http://www.bhpnatak.pl: Kampania „Dobry przepis na bezpieczeństwo” obejmuje zarówno działania medialne, jak i program prewencyjno-kontrolny. Ma na celu doprowadzenie do zmniejszenia zagrożeń w masarniach i ubojniach, wpłynięcie na przestrzeganie przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, a także umożliwienie pracodawcom dostosowania zakładów do obowiązującego prawa poprzez udział w programie prewencyjnym, opartym, jak wiele innych programów PIP, na samokontroli. Więcej szczegółów odnośnie powyższego znajdziecie Państwo na przywołanej stronie internetowej

Konferencji pt. „Zdrowie najwyższym dobrem i celem – historia i efekty 100 lat działalności służb sanitarnych w Małopolsce"

Fotorelację, prezentującą tematykę, jak też przebieg zorganizowanej w dniu 30 września br. konferencji pt. „Zdrowie najwyższym dobrem i celem – historia i efekty 100 lat działalności służb sanitarnych w Małopolsce”, znajdą Państwo pod adresem: http://muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=11544. Szczegółowe wprowadzenie do problematyki oraz zagadnień poruszanych na konferencji, udostępniono na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, pod adresem: https://wsse.krakow.pl/page/wojewodzka-stacja-sanitarno-epidemiologiczna-w-krakowie/100-lecie-dzialalnosci-sluzb-sanitarnych/. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z powyższym materiałem.

 

Programy edukacji profilaktycznej – zaproszenie do współpracy, kierowane przez PSSE w Brzesku do placówek oświatowych z powiatu brzeskiego

W roku szkolnym 2019/2020 Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia zaprasza do realizacji następujących programów edukacji profilaktycznej:

Programy profilaktyki antynikotynowej:

- Czyste Powietrze Wokół Nas- adresowany do 6latków.

- Nie Pal Przy Mnie Proszę- adresowany do dzieci klas I-III szkoły podstawowej.

- „Bieg po Zdrowie- adresowany do uczniów klas IV szkoły podstawowej.

- Znajdź Właściwe Rozwiązanie”- adresowany do uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej.

Program edukacyjny o zbilansowanym odżywianiu i aktywności fizycznej:

-„Trzymaj Formę!”, skierowany do uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej.

Program edukacyjny z profilaktyki uzależnień:

-„Ars - czyli, jak dbać o miłość?”, skierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Program profilaktyki raka szyjki macicy

-„Wybierz Życie Pierwszy Krok, skierowany do uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz młodzieży szkół ponadpodstawowych.

-„Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

NOWE PROGRAMY!!

Program profilaktyki zakażeń HBV i HCV

-Podstępne WZW”, skierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych

Program profilaktyki czerniaka

-„Znamię, czy znam je?, skierowany do uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz młodzieży szkół ponadpodstawowych

Szkoły zainteresowane współpracą podczas realizacji ww. programów zapraszamy do kontaktu z powiatowym koordynatorem programu.

 
 

Meningokoki – podstawowe informacje i profilaktyka zakażeń meningokokowych

Zakażenia meningokokowe charakteryzują się gwałtownym przebiegiem. Posocznica i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych może wystąpić w każdym wieku, ale największe zagrożenie dotyczy niemowląt i dzieci do 4 lat oraz młodzieży w wieku 15-20 lat. Większość zakażeń powodują meningokoki z grup A, B, C, Y oraz W 135. Problemem było uodpornienie dzieci przeciwko meningokokom typu B, którymi w Polsce najczęściej zakażają się niemowlęta. Do niedawna dysponowaliśmy tylko szczepionką przeciwko serogrupie C, potem pojawiły się szczepionki czteroskładnikowe (typ A, C, Y i W 135). Obecnie można już u nas kupić jednoskładnikową szczepionkę chroniąca przed meningokokami typu B, zalecaną dzieciom od ukończenia 2 miesiąca życia (źródło: GIS - https://gis.gov.pl/zdrowie/dziecko-w-zlobku-szczepienia-obowiazkowe-i-zalecane/).

Wyczerpujące informacje o zakażeniach meningokokowych znajdą Państwo na stronie: http://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/meningokoki/2/#o-chorobie.

Komunikat ws. wrześniowo-październikowej akcji szczepienia przeciw wściekliźnie lisów wolno żyjących

W załączeniu udostępniamy komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Weterynarii, informujący o zaplanowanej w dniach od 28 września do 5 października br. akcji ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie wraz ze wskazówkami dla mieszkańców terenów objętych ww. akcja profilaktyczną. Działanie o jakim mowa wyżej obejmie obszar całego województwa małopolskiego. Szczegółowe informacje o powyższym znajdują się w udostępnionych poniżej dokumentach.

Pliki do pobrania
Download this file (Komunikat.pdf)Komunikat.pdf
Download this file (Wskazowki.pdf)Wskazowki.pdf

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 13 września 2019 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego URBAN w Iwkowej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej w punkcie czerpalnym – punkcie zgodności umiejscowionym w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwkowej (kran w kuchni), zasilanej z wodociągu publicznego URBAN, że jakość wody w zakresie ocenianego, wcześniej zakwestionowanego parametru mikrobiologicznego - ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 22OC po 72h, nie budzi zastrzeżeń w odniesieniu do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294 z późn. zm.).

Powyższe ustalenia pozwalają na potwierdzenie przydatności do spożycia przez ludzi wody dystrybuowanej przez wodociągu publicznym URBAN w Iwkowej.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 12 września 2019 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Iwkowa Nagórze.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody pochodzącej z wodociągu publicznego Iwkowa Nagórze, pobranej w dniu 10 września 2019 r. w punkcie czerpalnym (kran w kuchni) – punkcie zgodności, umiejscowionym w budynku podłożonym w miejscowości  Iwkowa 217, stwierdzono, że jakość wody w zakresie ocenianego, wcześniej zakwestionowanego parametru mikrobiologicznego - bakterie grupy coli, nie budzi zastrzeżeń w odniesieniu do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294 z późn. zm.).

Powyższe ustalenia pozwalają na potwierdzenie przydatności do spożycia przez ludzi wody dystrybuowanej przez wodociągu publiczny Iwkowa Nagórze.

Obchody 100-lecia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Z satysfakcja informujemy, że w dniu dzisiejszym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku wraz z Wójtem Gminy Borzęcin, otwarli okolicznościową ekspozycję infograficzną, upamiętniającą 100-lecie działalności organów Państwowej inspekcji Sanitarnej. Ekspozycja ma charakter niestałej wystawy, na którą składają się dwie infografiki, opisujące Państwową Inspekcję Sanitarną w ujęciu historycznym oraz Jej prozdrowotne działania we współczesnej odsłonie. Powyższe materiały będą wystawione w budynkach każdej z gmin powiatu brzeskiego, w tygodniowych cyklach. Dzisiejsze wydarzenie inauguruje pierwszy z zaplanowanych cykli ekspozycyjnych.

 

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 6 września 2019 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego URBAN w Iwkowej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej w punkcie czerpalnym – punkcie zgodności umiejscowionym w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwkowej (kran w kuchni), zasilanej z wodociągu publicznego URBAN, stwierdzono pogorszenie się parametrów mikrobiologicznych wody, spowodowanej wystąpieniem w ocenianej wodzie istotnej ilościowo liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h – stan stwierdzony: 810 jtk/1 ml. Zalecana ilość wskazanych wyżej mikroorganizmów, została określona na poziomie: 200 [jtk/1 ml] – w kranie konsumenta i przywołana w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294 z późn. zm.). W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia na obszarze zaopatrywanym w wodę pochodzącą z wodociągu publicznego URBAN w Iwkowej, wskazując jednocześnie, iż  dopuszczalnym jest wykorzystywanie wody do spożycia tylko i wyłącznie po przegotowaniu. Nie ma przeciwwskazań do wykorzystywania wody surowej do celów higienicznych np. mycia rąk i korzystania z pryszniców.

W przedmiotowym rozstrzygnięciu administracyjnym zobowiązano administratora wodociągu do podjęcia działań naprawczych. Do czasu pozytywnej weryfikacji skuteczności działań naprawczych, potwierdzonych wykluczeniem poprzez badania laboratoryjne obecności wskazanego wyżej zanieczyszczenia mikrobiologicznego, informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu, którego obwieszczenie planowane jest w najbliższych dniach.

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Sekretariat:
tel. (+48 14) 66-30-743
fax (+48 14) 68-63-310
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzesku