Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 22 listopada 2017 r., w sprawie braku przydatności do spożycia wody w budynku zajmowanym przez Dom Dziecka w Jasieniu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej przez pracowników brzeskiej Stacji w ramach kontroli nadzorczej w punkcie czerpalnym w miejscowości Jasień, zlokalizowanym w Domu Dziecka w Jasieniu i zasilanym z wodociągu gminnego publicznego Łukanowice-Brzesko, stwierdzono pogorszenie się jej parametrów mikrobiologicznych, spowodowanej wystąpieniem w ocenianej wodzie Bakterii grupy coli – stan stwierdzony: 8 jtk*/100 ml przy normie wynoszącej 0 jtk/100 ml. Powyższa sytuacja wymusiła konieczność wydania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku zakazu korzystania przez mieszkańców Domu Dziecka w Jasieniu z wody pochodzącej z ww. sieci wodociągowej - decyzja obowiązująca od dnia 22 listopada 2017 r., jak też podjęcia doraźnych działań naprawczych przez operatora wodociągu, tj. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne w Brzesku Sp. z o.o. Do czasu pozytywnej weryfikacji skuteczności działań naprawczych, potwierdzonych wykluczeniem poprzez badania laboratoryjne obecności wskazanego wyżej zanieczyszczenia mikrobiologicznego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku nakazał operatorowi wodociągu zapewnienie mieszkańcom wskazanej wyżej placówki opiekuńczo-wychowawczej wody pochodzącej z innych, nie budzących zastrzeżeń źródeł. Polecenie o jakim mowa wyżej zostało wykonane przez podmiot zobowiązany.

Unieruchomienie wodociągu w zakresie ograniczającym się wyłącznie do przywołanej wyżej placówki znajduje uzasadnianie w pozytywnych wynikach badania mikrobiologicznego wody, uzyskanych w przebiegu analizy próbek wody pobranej tego samego dnia z przedmiotowego wodociągu, w punktach monitoringowych rozlokowanych w Brzesku. Informacja dotycząca jakości wody w Domy Dziecka w Jasieniu obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu, którego obwieszczenie planowane jest w najbliższych dniach.

Kontakt

Sekretariat:
tel. (+48 14) 66-30-743
fax (+48 14) 68-63-310
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzesku