Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 27 listopada 2017 r., w sprawie przydatności do spożycia wody w budynku zajmowanym przez Dom Dziecka w Jasieniu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej przez pracowników brzeskiej Stacji w ramach kontroli nadzorczej w punktach czerpalnych zasilanych z wodociągu publicznego Brzesko-Łukanowice, zlokalizowanych w obiektach użyteczności publicznej położonych w Brzesku oraz w punkcie czerpalnym w miejscowości Jasień, usytuowanym w Domu Dziecka w Jasieniu, stwierdzono, że jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych, w tym też wcześniej kwestionowanego – Bakterii grupy coli nie budzi zastrzeżeń w odniesieniu do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1989). Powyższe ustalenia pozwalają na potwierdzenie przydatności do spożycia przez ludzi wody w budynku zajmowanym przez Dom Dziecka w Jasieniu.

Wyżej opisany stan rzeczy potwierdzono w decyzji nr 58/17, wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku w dniu 24 listopada br. (znak: NHK-MT-431-190/17).

Kontakt

Sekretariat:
tel. (+48 14) 66-30-743
fax (+48 14) 68-63-310
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzesku