Relacja z corocznej narady służbowej Małopolskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego z Państwowymi Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi województwa małopolskiego, zorganizowanej w dniach 6 – 7 czerwca 2019 r. na terenie gminy Iwkowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje z niekłamaną satysfakcją, że w dniach 6-7 czerwca br. powiat brzeski był miejscem corocznego narady kadry kierowniczej Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa małopolskiego. Spotkanie Inspektorów, które zostało zorganizowane w Iwkowej, prowadził Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Agendę narady tworzyły wielotematyczne zagadnienia z domeny działań realizowanych przez jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Poza szeroką dyskusją dotyczącą problematyki związanej z prowadzonymi na bieżąco działaniami inspekcyjnymi, gruntownej analizie zostały poddane przypadki nietypowych zdarzeń o charakterze sanitarnym, w tym też poruszone w indywidualnych wystąpieniach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku, kwestie zbiorowego żywienia zamkniętego oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Przyjęta formuła spotkania miała na celu między innymi wypracowanie uniwersalnych standardów postępowania sanitarnego oraz procedur przeciwepidemicznych. W zgodnej ocenie Uczestników spotkania, w tym prowadzącego obrady Małopolskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego, założone cele zostały osiągnięte.

Jako organizatorowi tego znaczącego w kalendarzu sanitarnym zdarzenia pozostaje nam również satysfakcja, że poza pozytywnymi opiniami Uczestników co do jego wysokiego poziomu merytorycznego, usłyszeliśmy wiele miłych komentarzy odnośnie walorów krajobrazowych miejsca jego organizacji