Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 23 sierpnia 2019 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Brzesko-Łukanowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej w punktach czerpalnych – punktach zgodności umiejscowionych w Domu Dziecka w Jasieniu, oraz w siedzibie Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. ul. Solskiego 13  i zasilanych z wodociągu publicznego Brzesko-Łukanowice, stwierdzono pogorszenie się parametrów mikrobiologicznych wody, spowodowanej wystąpieniem w ocenianej wodzie istotnej ilościowo liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h – stan stwierdzony: 220 jtk/1 ml w Domu Dziecka w Jasieniu oraz 1200 jtk/1 ml w siedzibie RPWiK w Brzesku ul. Solskiego 13. Zalecana ilość wskazanych wyżej mikroorganizmów, została określona na poziomie: 200 [jtk/1 ml] i przywołana w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294 z późn. zm.). W pozostałych pobranych tego samego dnia w innych punktach zgodności próbkach wody nie stwierdzono przekroczenia zalecanej liczby mikroorganizmów. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia na obszarze zaopatrzenia w miejscowości Brzesko, dla ulic: Solskiego, Parcelowa, Dworcowa, Rzemieślnicza oraz w miejscowości Jasień dla ulic: Mazurkiewicza, Wiedeńska, Kasztanowa i Jesionowa. Dla wskazanych powyżej lokalizacji dopuszczalne jest wykorzystywanie wody do spożycia tylko i wyłącznie po przegotowaniu. Nie ma przeciwwskazań do wykorzystywania wody surowej do celów higienicznych, np. mycia rąk i korzystania z pryszniców.

W przedmiotowym rozstrzygnięciu administracyjnym zobowiązano administratora wodociągu do podjęcia działań naprawczych. Do czasu pozytywnej weryfikacji skuteczności działań naprawczych, potwierdzonych wykluczeniem poprzez badania laboratoryjne obecności wskazanego wyżej zanieczyszczenia mikrobiologicznego, Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu, którego obwieszczenie planowane jest w najbliższych dniach.

Kontakt

Sekretariat:
tel. (+48 14) 66-30-743
fax (+48 14) 68-63-310
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzesku