Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 5 września 2019 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Iwkowa-Nagórze.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody pochodzącej z wodociągu publicznego Iwkowa -Nagórze, pobranej w dniu 3 września 2019 r. w punkcie czerpalnym, stanowiącym punkt godności, umiejscowiony w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwkowa Nagórze - kran w kuchni, stwierdzonopogorszenie się parametrów mikrobiologicznych wody, spowodowanej wystąpieniem w ocenianej wodzie bakterii grupy coli w ilości powyżej 100 jtk/100 ml,co nie spełnia wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294 z późn. zm.), ustalonych dla powyższego parametru jako: 0 [jtk lub NPL]/100 ml. W związku z zaistniałą sytuacją Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku wydał decyzję stwierdzającą brak przydatności wody pochodzącej z wodociągu publicznego Iwkowa-Nagórze do celów związanych ze spożyciem, przygotowywaniem posiłków i do celów higienicznych. Wodę można jedynie używać do celów sanitarnych tj. spłukiwania toalet.

W przedmiotowym rozstrzygnięciu administracyjnym zobowiązano administratora wodociągu do podjęcia działań naprawczych. Do czasu pozytywnej weryfikacji skuteczności działań naprawczych, potwierdzonych wykluczeniem poprzez badania laboratoryjne obecności wskazanego wyżej zanieczyszczenia mikrobiologicznego, Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu, którego obwieszczenie planowane jest w najbliższych dniach.

Kontakt

Sekretariat:
tel. (+48 14) 66-30-743
fax (+48 14) 68-63-310
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzesku