Zmiany w rejestrze produktów objętych obowiązkiem powiadamiania – informacje Głównego Inspektora Sanitarnego.

W ślad za informacjami przekazanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego, uprzejmie informuję, że w roku 2020 zaszły istotne zmiany dotyczące procedury powiadamiania o pierwszym wprowadzeniu do obrotu żywności. Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszło w życie  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2019 r.zmieniające  rozporządzenie w  sprawie wzoru formularza powiadomienia  o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru  produktów objętych  powiadomieniem oraz  wykazu  krajowych  jednostek  naukowych  właściwych  do  wydawania  opinii  (Dz.  U. z 2019 r. poz. 2499). W związku z ww. rozporządzeniem w przypadku, gdy skład produktu będzie  właściwy  dla  przypisanej  kategorii  żywności  nie  będzie  prowadzone  postepowanie wyjaśniające i w rejestrze zamieszczony zostanie stosowny wpis „nie prowadzono postepowania,  proponowana  kwalifikacja  jest  prawidłowa”, wówczas z przedsiębiorcą nie będzie prowadzona odrębna korespondencja (przyjęcie do  wiadomości). Taka  korespondencja  nie będzie też przesyłana do  jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Podstawową  formą komunikacji, w takiej sytuacji będzie rejestr. Informacje o zmianach w rozporządzeniu dostępne są na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego:  https://gis.gov.pl/aktualnosci/zmiany-w-rejestrze-produktow-objetych-obowiazkiem-powiadamiania/.

Ponadto  z  dniem  4  lutego  2020  r.  Główny  Inspektor  Sanitarny  wdroży  nowy  elektroniczny system  powiadamiania  o  wprowadzeniu  do  obrotu  środków  spożywczych.  Informacje  o systemie  opublikowano na stronie GIS:  https://gis.gov.pl/aktualnosci/4-lutego-gis-wdrozy-nowy-elektroniczny-system-powiadamiania-o-wprowadzeniu-do-obrotu-srodkow-spozywczych/.

Kontakt

Sekretariat:
tel. (+48 14) 66-30-743
fax (+48 14) 68-63-310
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzesku