Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 9 września 2020 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Iwkowa-Nagórze

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody pochodzącej z wodociągu publicznego Iwkowa-Nagórze, pobranej w dniu 8 września 2020 r. w punkcie czerpalnym (punkcie zgodności), umiejscowionym w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwkowa Nagórze - kran w kuchni, stwierdzono pogorszenie się parametrów mikrobiologicznych wody, spowodowanej wystąpieniem w ocenianej wodzie bakterii Escherichia coli  w ilości 6 j.t.k. w 100 ml, co nie spełnia wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294 z późn. zm.). Zgodnie z przywołanym wyżej rozporządzeniem wartością normatywną dla zakwestionowanego parametru jest brak w ocenianej w wodzie bakterii Escherichia coli.

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku, w decyzji z dnia 9 września 2020 r. stwierdził się brak przydatności wody do spożycia, w tym przygotowywania posiłków oraz do celów higienicznych.

Wodę pochodzącą z wodociągu publicznego Iwkowa-Nagórze można jedynie używać do celów sanitarnych t.j. spłukiwania toalet.

W przedmiotowym rozstrzygnięciu administracyjnym zobowiązano administratora wodociągu do podjęcia działań naprawczych. Do czasu pozytywnej weryfikacji skuteczności działań naprawczych, potwierdzonych wykluczeniem poprzez badania laboratoryjne obecności wskazanego wyżej zanieczyszczenia mikrobiologicznego, informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu, którego obwieszczenie planowane jest w najbliższych dniach.

Kontakt

Sekretariat:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Centrum kontaktu: +48 22 25 00 115

> więcej

2023  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzesku