Komunikaty

Czasowe wstrzymane przyjmowania próbek kału do badań laboratoryjnych

W ślad za informacją udostępnioną przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że w związku z dodatkowymi dniami wolnym, przypadającymi na 15 i 16 czerwca 2017 r. w celu zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, w dniach 13 i 14 czerwca 2017 r. wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek kału badanych odpłatnie na zlecenie dla klienta zewnętrznego. Wznowienie przyjmowania próbek do badań nastąpi 19 czerwca 2017 r.

Czytaj więcej...