Komunikaty

Komunikat ws. kwietniowej akcji szczepienia przeciw wściekliźnie lisów wolno żyjących

W załączeniu udostępniamy komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Weterynarii, informujący o zaplanowanej w dniach od 4 do 13 kwietnia br. akcji ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie wraz ze wskazówkami dla mieszkańców terenów objętych ww. akcja profilaktyczną. Działanie o jakim mowa wyżej obejmie obszar całego województwa małopolskiego. Szczegółowe informacje o powyższym znajdują się w załączonych poniżej dokumentach.