Komunikaty

Komunikat z dnia 28.01.2020 r. - Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

W załączeniu udostępniamy „Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu”. Źródłem powyżej informacji jest prognoza na dzień 28.01.2020 r. i na dzień 29.01.2020 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza oraz prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution.

Komunikat opracował Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie.

 

Komunikat z dnia 27.01.2020 r. - Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

W załączeniu udostępniamy „Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu”. Źródłem powyżej informacji jest prognoza na dzień 27.01.2020 r. i na dzień 28.01.2020 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza oraz prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution.

Komunikat opracował Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie.

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego ws. przypadków zachorowań w Chinach na zapalenie płuc o nieznanej etiologii - nowy koronawirus

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego - po posiedzeniu Komisji Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Szczepień Ochronnych z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie nowego koronawirusa 2019-nCoV - skierowany do pracowników ochrony zdrowia

 

Zalecenia:

1)    Zaleca się osobom powracającym z miasta Wuhan, u których występują objawy przypominające ciężką grypę, zgłoszenie się do izby przyjęć oddziału zakaźnego i poinformowanie o odbytej podróży.

2)    Pozostałe osoby powracające z innych miast w Chinach oraz innych krajów azjatyckich, w przypadku pojawienia się objawów przypominających grypę, powinny pozostawać pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

3)    Jednocześnie, w związku z trwającym na w Polsce oraz w pozostałych krajach półkuli północnej sezonie zachorowań na grypę rekomendujemy zaszczepienie się przeciw grypie.

Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny

Działania w zakresie profilaktyki antynikotynowej, prowadzone z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia

Z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Brzesku odbyła się prezentacja z zakresu profilaktyki antynikotynowej „Palę więc śmierdzę. Czy naprawdę warto?”. Prezentacja skierowana była w szczególności do uczniów klas pierwszych, dopiero rozpoczynających naukę w szkole średniej.

 

Po wygłoszonej przez siebie prezentacji pracownik Oświaty i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzesku przeprowadził wśród zgłaszającej zainteresowanie młodzieży, badanie zawartości szkodliwości tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Badanie wykonano z użyciem smokolizera.