Komunikaty

Ocena jakości wody w studniach publicznych, zlokalizowanych na terenie miasta Brzesko

W załączonym dokumencie udostępniamy aktualną ocenę jakości wody, pochodzącej ze studni publicznych, usytuowanych na terenie miasta Brzesko. Ocena o jakiej mowa wyżej została dokonana w odniesieniu do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294 z późn. zm.).

Pliki do pobrania
Download this file (Studnie (2019).pdf)Studnie (2019).pdf

Dopalacze! Wiarygodne informacje o konsekwencjach zdrowotnych jakie powoduje zażywania środków zastępczych

Mając na uwadze odnotowywaną w przekazach medialnych, zwiększoną  liczbą  zatruć  środkami  zastępczymi,  tzw.  dopalaczami oraz pojawiającymi się w obrocie handlowym nowymi substancjami, których działanie jest niebezpieczne dla  zdrowia  i  życia  ich  użytkowników, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku, przypomina, że wiarygodne i aktualne pomoce dydaktyczne w postaci wykładów, opracowań, filmów edukacyjnych, będących materiałami  przygotowanymi przez specjalistów w zakresie powyższej tematyki dostępne są na następujących stronach: http://narkomania.edu.pl/, https://wsse.krakow.pl/page/dopalacze/, http://www.e-stawiamnazdrowie.pl/,  http://www.zdrowiewciazy.pl/.

Bezpieczne wakacje!

Gdzie uzyskać informacje o warunkach zapewnionych dzieciom w miejscu wypoczynku, tym też na terenie zorganizowanego kąpieliska?,  Jakiego rodzaju szczepienia są obowiązkowe, a jakie rekomendowane dla wybierających się na wakacje w określone miejsca?, Jak uniknąć zatrucia pokarmowego? Na te inne i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedź na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego, pod adresem: https://gis.gov.pl/wypoczynek/patent-na-bezpieczne-wakacje-2018/. Zachęcamy do zapoznania się z udostępnionymi na stronie materiałami.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 8 czerwca 2018 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z ujęcia wodociągowego, zasilającego budynek użytkowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wojakowej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbek wody, pobranej w dniu 29.05.2018  r. i w dniu 5.06.2018 r. w punkcie czerpalnym, zlokalizowanym w budynku użytkowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wojakowej i zasilanym z indywidualnego ujęcia wodociągowego szkoły, stwierdzono, że jakość wody w zakresie ocenianych parametrów mikrobiologicznych nie budzi zastrzeżeń w odniesieniu do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294). Powyższe ustalenia pozwalają na potwierdzenie przydatności do spożycia przez ludzi wody pochodzącej z indywidualnego ujęcia wodociągowego, zasilającego  Publiczną Szkołę Podstawową w Wojakowej.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 6 czerwca 2018 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z ujęcia wodociągowego, zasilającego budynek użytkowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Dobrocieszu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbek wody, pobranej w dniu 29.05.2018  r. w punkcie czerpalnym, zlokalizowanym w budynku użytkowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową w Dobrocieszu i zasilanym z indywidualnego ujęcia wodociągowego szkoły, stwierdzono, że jakość wody w zakresie ocenianych parametrów mikrobiologicznych nie budzi zastrzeżeń w odniesieniu do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294). Powyższe ustalenia pozwalają na potwierdzenie przydatności do spożycia przez ludzi wody pochodzącej z indywidualnego ujęcia wodociągowego, zasilającego  Publiczną Szkołę Podstawową w Dobrocieszu.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 27 maja 2018 r., w sprawie jakości wody w Szpitalu Powiatowym SPZOZ w Brzesku

W ślad za informacją otrzymaną od upoważnionego przedstawiciela Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że wyniki badań laboratoryjnych próbek wody*, pobranych w dniu wczorajszym w punktach czerpalnych zlokalizowanych na terenie budynku brzeskiego szpitala, potwierdziły jej czystość mikrobiologiczną, ocenianą w odniesieniu do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294).

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że woda w Szpitalu Powiatowym w Brzesku nadaje się do spożycia przez ludzi.

*Sprawozdania z badań wykonanych w Oddziale Laboratoryjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, datowane na dzień z dnia 27 maja 2018 r.  i oznaczone nr :LZT/W/723/N/2018, LZT/W/722/N/2018, LZT/W/719/N/2018,  LZT/W/721/N/2018 i LZT/W/720/N/2018

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 25 maja 2018 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Łukanowice-Brzesko, zaopatrującego w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi mieszkańców gminy Brzesko

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuję, iż na podstawie dostępnych wyników badań laboratoryjnych, oceniających w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, parametry mikrobiologicznie wody, odpowiednio:

-   sprawozdanie z badań wody z dnia 25 maja 2018 r., oznaczone nr S178/M/LBW/332/RPWIK/2018, wydane przez Laboratorium Badania Wody w Łukanowicach Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesko Sp. z o.o., na podstawie oceny w wodzie obecności bakterii grupy coli, enterokoków oraz Escherichia coli, pobranej w punkcie zgodności – Stacja Uzdatniania Wody w Łukanowicach w dniu 23.05.2018 r. – nie stwierdzono obecności wskazanych wyżej mikroorganizmów,

-   sprawozdanie z badań wody z dnia 25 maja 2018 r., oznaczone nr S180/M/LBW/334/RPWIK/2018, wydane przez Laboratorium Badania Wody w Łukanowicach Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesko Sp. z o.o., na podstawie oceny w wodzie obecności bakterii grupy coli, enterokoków oraz Escherichia coli, pobranej punkcie kontroli ustalonym przez operatora wodociągu  – Jasień (zbiornik) w dniu 23.05.2018 r. – nie stwierdzono obecności wskazanych wyżej mikroorganizmów,

-   sprawozdanie z badań wody z dnia 25 maja 2018 r., oznaczone nr S179/M/LBW/335/RPWIK/2018, wydane przez Laboratorium Badania Wody w Łukanowicach Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesko Sp. z o.o., na podstawie oceny w wodzie obecności bakterii grupy coli, enterokoków oraz Escherichia coli, pobranej punkcie kontroli ustalonym przez operatora wodociągu  – Jasień (komora ulgi) w dniu 23.05.2018 r. – nie stwierdzono obecności wskazanych wyżej mikroorganizmów,

-   sprawozdanie z badań wody z dnia 25 maja 2018 r., oznaczone nr S177/RPWIK/LBW/157/LAB/2018, wydane przez Laboratorium Badania Wody w Łukanowicach Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesko Sp. z o.o., na podstawie oceny w wodzie obecności bakterii grupy coli oraz Escherichia coli, pobranej punkcie kontroli ustalonym przez operatora wodociągu  – Brzesko, ul. gen. Okulickiego (zakład produkcyjny) w dniu 23.05.2018 r. – nie stwierdzono obecności wskazanych wyżej mikroorganizmów,

-   sprawozdanie z badań wody z dnia 25 maja 2018 r., oznaczone nr S176/RPWIK/LBW/155/LAB/2018, wydane przez Laboratorium Badania Wody w Łukanowicach Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesko Sp. z o.o., na podstawie oceny w wodzie obecności bakterii grupy coli oraz Escherichia coli, pobranej punkcie kontroli ustalonym przez operatora wodociągu – Brzesko, ul. Czarnowiejska 2 w dniu 23.05.2018 r. – nie stwierdzono obecności wskazanych wyżej mikroorganizmów,

należy stwierdzić, że jakość wody w zakresie ocenianych parametrów nie budzi zastrzeżeń, w szczególności w odniesieniu do opowiadających im wartości normatywnych, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294), a tym samym nadaje się do spożycia.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 24 maja 2018 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu lokalnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrocieszu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej w punkcie czerpalnym – punkcie zgodności, umiejscowionym w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrocieszu  i zasilanym z wodociągu lokalnego ww. szkoły, stwierdzono pogorszenie się jej parametrów mikrobiologicznych, spowodowanej wystąpieniem w ocenianej wodzie istotnej ilościowo liczby mikroorganizmów chorobotwórczych – bakterii grupy coli w ilości powyżej 100 [jtk/100 m] przy normie 0 [jtk lub NPL/100 ml] oraz enterokoków kałowych w ilości 17 jtk/100 ml przy normie 0 [jtk lub NPL/100 ml]. Zakwestionowane parametry wody naruszają wymagania mikrobiologiczne, określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294).  W związku z zaistniałą sytuacją Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku wydał zakaz korzystania z wody pochodzącej z ww. wodociągu na potrzeby konsumpcyjne i higieniczne (np. mycie rąk, korzystanie z prysznica) - decyzja obowiązująca od dnia 24 maja 2018 r., jak też podjęcia działań naprawczych zmierzających do przywrócenia właściwych parametrów jakości wody. Do czasu pozytywnej weryfikacji skuteczności działań naprawczych, potwierdzonych wykluczeniem poprzez badania laboratoryjne obecności wskazanego wyżej zanieczyszczenia mikrobiologicznego i fizykochemicznego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku zaleca wykorzystywanie do celów związanych ze spożyciem, w tym przygotowania posiłków, wyłącznie wody pochodzącej z innych, nie budzących zastrzeżeń źródeł oraz dopuszcza wykorzystanie wody z ww. wodociągu wyłącznie do celów sanitarnych t.j. do spłukiwania toalet. Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu, którego obwieszczenie planowane jest w najbliższych dniach

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Sekretariat:
tel. (+48 14) 66-30-743
fax (+48 14) 68-63-310
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzesku