Legionelloza – procedura działań zapobiegawczych

Celem minimalizacji ryzyka skolonizowania bakterią Legionella sp. instancji ciepłej wody w budynku, a tym samym zredukowania ryzyka zachorowania na jedną z dwóch charakterystycznych postaci legionellozy - choroba legionistów lub gorączka Pontiac, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku zamieszcza poniżej opis procedury czyszczenia i dezynfekcji instalacji ciepłej wody użytkowej. Podjęcie działań  zapobiegawczych, o których traktuje przywołana wyżej procedura jest szczególnie zalecane administratorom i zarządcom obiektów użyteczności publicznej, będących miejscem zakwaterowania uczestników Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016.

Procedura postępowania – dezynfekcja termiczna sieci*

  1. W przypadku przeprowadzania dezynfekcji termicznej woda w podgrzewaczach danego budynku powinna zostać ogrzana do temperatury co najmniej 70ºC, w tym czasie wszystkie punkty czerpalne powinny być zamknięte, a pompa cyrkulacyjna powinna być włączona. Ten stan pracy instalacji powinien być utrzymany aż do uzyskania odpowiedniej temperatury w obiegu cyrkulacyjnym w punkcie zasilania podgrzewacza wodą. Temperatura na wyjściu z wymiennika ciepłej wody użytkowej, (jeżeli woda pochodzi z miejskiej sieci ciepłowniczej powinien to być kurek wody najbliższy wejścia sieci ciepłej wody użytkowej do budynku) winna wynosić co najmniej 65º C.
  2. Następnie należy przeprowadzić dezynfekcję termiczną punktów czerpalnych poprzez otwarcie i przepłukanie wszystkich kranów i prysznicy w sieci. Czas płukania powinien wynosić od 5 do 30 minut. Istotnym jest aby woda w punkcie końcowym sieci osiągnęła wysoką temperaturę co będzie świadczyć o tym, iż dezynfekcja dotyczyła całej sieci.

Zgodnie z Załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015, poz. 1989), jako niewymagające podjęcia specjalnych działań, określono skażenie instalacji ciepłej wody użytkowej na poziomie poniżej 100 jtk pałeczek bakterii Legionella sp.

Procedurę postępowania oraz częstotliwość badania w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia ciepłej wody użytkowej bakteriami Legionella sp. określa Załącznik nr 8 do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jeżeli dezynfekcja termiczna nie odniesie zamierzonego skutku i w wynikach badań nadal będzie skażenie pałeczkami bakterii Legionella sp., należy podjąć dalsze kroki zmierzające do obniżenia jej ilości poprzez przeprowadzenie dezynfekcji chemicznej instalacji ciepłej wody użytkowej budynku.

* Przedstawione powyżej wytyczne opracowano na podstawie materiałów roboczych, udostępnionych przez Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Kontakt

Sekretariat:
tel. (+48 14) 66-30-743
fax (+48 14) 68-63-310
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzesku